ปูพื้นกระเบื้องยางESD โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริการติดตั้งกระเบื้องยางStarFlex แผ่น 45×45
06/26/2022
ปรับระดับผิวพื้น บ้านพักอาศัย
03/21/2022

?ผลงานการปูพื้นกระเบื้องยางESD?
พื้นที่ 20000 ตารางเมตร โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

?ขั้นตอนการทำงานพอสังเขป วิธีการติดตั้ง Conductive PVC ESD

?1. พื้นที่จะทำการติดตั้งกระเบื้องยาง Conductive PVC ควรเป็นพื้นปูนขัดมัน โดยพื้นต้องปราศจากรอยแตก ร่อง รู ถ้ามีจะต้องทำการอุดรูหรือรอยแตกนั้นให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง

?2. พื้นจะทำการรติดตั้งกระเบื้อง Conductive PVC จะต้องมีความแข็งแรง แห้ง วัดค่าความชื้นในพื้นได้ไม่เกิน 7% (ถ้าเป็นพื้นใหม่หรือพื้นที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จ ควรจะปล่อยให้พื้นแห้งอย่างน้อยประมาณ 30 วัน) ปราศจากฝุ่น และได้ระดับ (ค่าต่างกันไม่เกิน 3 มม. ในระยะ 3 เมตร)

?3. อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการติดตั้งกระเบื้อง Conductive PVC ควรจะอยู่ประมาณ 25 – 35ºC และ ควรเป็นพื้นที่ ที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี

?4. กระเบื้อง Conductive PVC ควรเป็นแผ่นที่ผลิตใน LOT เดียวกัน สีและขนาดเป็นไปตามความต้องการ

?5. การสื่อไฟฟ้า (Conductive Adhesive) ควรเป็นการที่ผู้ผลิต Conductive PVC แนะนำให้ใช้

?6. เริ่มทำการติดตั้งโดยเทกาวลงบนพื้น ใช้เกรียงปาดกาวที่มีระยะซี่ควาามเหมาะสม ปาดกาวแล้วรอให้กาวเซ็ตตัว จากนั้นวางเทปทองแดง

?7. เทปทองแดง (Copper Tape) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกระเบื้อง Conductive PVC กับระบบกราวน์ (Ground) เพื่อกระจายไฟฟ้าสถิต โดยเทปทองแดงมีความหนา 0.05 มม. และกว้าง 20 มม.การวางเทปทองแดงให้วางห่างกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ที่ระยะ 3×3 เมตร ก่อนติดตั้งกระเบื้องยาง Conductive PVC

?8. เมื่อติดตั้งกระเบื้องยางเต็มพื้นที่ ให้ใช้ลูกกลิ้งขนาดน้ำหนัก 50 กก.กลิ้งให้ทั่วบริเวณเพื่อให้กระเบื้องยางติดแน่นสนิทกับพื้น

?9. ใช้เครื่องเซาะร่อง ทำการเซาะร่องตรงรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องยาง โดยให้เซาะลงไปที่ระยะ 2/3 ของความหนากระเบื้องยาง

?10. ทำการเชื่อมร่องที่เซาะเอาไว้ โดยใช้เครื่องเชื่อม

11. เส้นเชื่อมพลาสติก (Welding Rod) ควรเป็นสีเดียวกันกับกระเบื้องยาง Conductive PVC และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 5 มม.

?12. ตัดเส้นเชื่อมให้เสมอกับผิวกระเบื้องยาง Conductive PVC

?13. คราบสกปรกที่เกาะผิวกระเบื้องยาง Conductive PVC สามารถเช็ดออกโดยใช้น้ำผสมผงซักฟอก

?14. เชื่อมต่อเทปทองแดงเข้ากับ BOX GROUND

?15. ติดตั้ง BOX GROUND ที่ผนังห้องหรือตำแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นทำการวัดค่าความต้านทานของกระเบื้องยางเทียบกับ Ground โดยตำแหน่งในการวัดให้วัดห่างกันที่ระยะ 3 ฟุต ทำการบันทึกค่าและส่งเป็นรายงานให้ผู้ควบคุมงาน

?16. การเข้าใช้พื้นที่สามารถทำได้หลังจากกาวแห้งสนิท ซึ่งปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณ ปิ๊ก 062-624-9798