#ผลงานการติดตั้งกระเบื้องยาง Conductive /ESD และขั้นตอนการติดตั้งพอสังเขป

⭐ผลงานการติดตั้งกระเบื้องลายไม้ ออฟฟิศสำนักงาน
10/06/2020
⭐#ผลงานการติดตั้งกระเบื้องลายไม้ รีโนเวทออฟฟิศสำนักงานใหม่ @พหลโยธิน
10/06/2020

♻งานบริการติดตั้งพื้น♻

?1. บริการรับติดตั้งกระเบื้องยางกันไฟฟ้าสถิตย์
(Conductive) PVC
(Dissipative) PVC
ลักษณะงานที่ใช้ใน
อาทิ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม ,ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ , โรงพยาบาล ,Cleanroom ห้องComputer,สำนักงาน อาคารต่างๆ, ห้องControl ห้องอุปกรณ์เครื่องจักร
ของแหล่งผลิตกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
พร้อมให้คำปรึกษา โดยช่างผู้ชำนาญงาน